Català | Español | English


Projectes i clients

Els nostres projectes

Anàlisi de viabilitat de projectes
 • Gasoductes a Bolívia.
 • Capitalització, costos i tarifes d’un sistema de distribució d’aigua potable.
 • Projecte de cogeneració. Projecte de biomassa.
viabilitat de projectes

A petició de diverses empreses públiques i privades, TRACIS ha desenvolupat models economicofinancers per a l’avaluació de concessions per a la gestió de serveis de subministraments de serveis públics, autopistes, línies elèctriques i subministrament de GNL. Aquests models van permetre avaluar el balanç econòmic, els resultats de la gestió i garantir l'equilibri econòmic necessari.


Assessorament a ajuntaments
 • Model de projecció d’ingressos i despeses municipals i de l’equilibri econòmic municipal.
 • Assessorament en el disseny de l ‘equilibri financer d’una societat municipal d’habitatge.
 • Assessorament estratègic per al desenvolupament d’un Gabinet Tècnic municipal.
assessorament ajuntaments

TRACIS ha treballat amb diversos ajuntaments en l’anàlisi de base de la situació financera municipal, i l’assessorament estratègic en el plantejament de la negociació de les condicions de finançament amb les entitats financeres creditores.


Eficiència energètica
 • Model de selecció-valoració d’inversions en millora de l’eficiència energètica en edificació.
 • Fórmules de finançament per a projectes de millora de la eficiència energètica.
 • Participació de l’eix de Recursos Econòmics per a la Renovació Energètica d’Edificis del projecte europeu MARIE en Catalunya.
projectes eficiencia energetica

TRACIS participa en el projecte europeu MARIE per a l’eficiència energètica dels edificis existents amb el disseny de la metodologia per preparar un programa d’inversions en eficiència energètica en edificació a l’àmbit mediterrani. I l’elaboració d’un model pràctic de selecció-valoració d’inversions i intervencions de millora d’eficiència energètica als edificis.


Anàlisi i estudis econòmics
 • Estimació de l’estoc d’habitatge buit i de l’excés d’oferta en el mercat residencial.
 • Estudis socioeconòmics territorials.
 • Anàlisi de les polítiques de Responsabilitat Social. Corporativa d’entitats bancàries.
projectes analisi economic

TRACIS, en col·laboració amb el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, va dur a terme una avaluació de mercats residencials territorials i una estimació de l’excés d’oferta vigent el 2012, així com la definició de possibles escenaris d’absorció d’aquest excés d’oferta d’habitatge en un horitzó fins al 2017.


Els nostres clients

azahar energy
ili
la caixa
abengoa peru
catalunya caixa
engi com
Generalitat de Catalunya
projectes i clients
auma
santander
ABA
acsa
agencia catalana de l'aigua
ajuntament de barcelona
Ajuntament del Vendrell
atll
cofides
habitatge terrassa
Imagine
inypsa
uab
ypfb
agencia catalana
ajuntament
anko
graena
brugueras
caixa enginyers
cecot
cristec
catrecasas
eunes
hotel plaza
ledesma
petrolis principat
uria