Català | Español | English


Serveis - Eficiència energètica i financament

Eficiència energètica i finançament

TRACIS ofereix un servei orientat a obrir vies per al finançament de projectes d’inversió en millora de l’eficiència energètica.

Els nostres principals serveis en aquest àmbit són:

  • Anàlisi de la viabilitat financera dels projectes d’inversió
  • Identificació dels instruments de finançament disponibles per a cada projecte
  • Avaluació dels mecanismes òptims de finançament
  • Intermediació entre els promotors del projecte d’inversió i les entitats financeres
  • Negociació directa amb potencials inversors en projectes d’inversió