Català | Español | English


Serveis- Consultoria economicofinancera

Consultoria economicofinancera

TRACIS ofereix un servei de consultora economicofinancera especialitzada en la planificació, l’anàlisi i l’avaluació de projectes d’inversió i finançament d’empreses i organismes públics.

Els nostres principals serveis són:

  • Modelització financera de projectes
  • Dictàmens pericials i arbitratge en derivats financers
  • Auditoria i viabilitat economicofinancera de projectes empresarials
  • Privatització de serveis públics
  • Estructuració d’operacions financeres per a projectes (Project Finance)
  • Valoració d’empreses
  • Finançament internacional en el mercat de capitals
  • Reestructuració d’operacions financeres
  • Negociacions bancàries