Català | Español | English


Serveis - Anàlisi i estudis econòmics

Anàlisi i estudis econòmics

TRACIS ofereix un servei d’anàlisi de les condicions financeres i socioeconòmiques rellevants per al desenvolupament de l’activitat empresarial i el disseny de polítiques públiques.

Els nostres principals serveis en aquest àmbit són:

  • Anàlisi macroeconòmica, de conjuntura i de mercats financers
  • Elaboració de projeccions de les principals variables econòmiques i financeres
  • Anàlisis de les condicions actuals de mercat i definició d’estratègies
  • Estudis de mercat sectorials
  • Estudis socioeconòmics territorials
  • Anàlisi de polítiques públiques