Català | Español | English


Inici

més sobre Tracis

Tracis
consultoria
i anàlisi

TRACIS és una empresa creada l’any 2011 per un equip d’economistes amb una experiència sòlida en l’àmbit de l’anàlisi econòmica i financera, amb l’objectiu de donar un suport especialitzat a l’activitat d’agents privats i públics en l’àmbit nacional i internacional.


Els serveis que oferim

Serveis Tracis
Consultoria economicofinancera

Anàlisi i modelització d’inversions, avaluació economicofinancera de projectes, estudis de mercat i de viabilitat financera i disseny de plans de reestructuració financera.

Anàlisi i estudis econòmics

Anàlisi de la conjuntura econòmica nacional I internacional, estudi de les condicions i perspectives econòmiques i financeres d’un país o regió, avaluació de sectors d’activitat, disseny d’estratègies de mercat.

Eficiència energètica i finançament

Anàlisi de la viabilitat financera d’inversions en projectes de millora de l’eficiència energètica, identificació de fórmules idònies de finançament per a tipologies diferents de projectes.

Servei Econòmic Municipal (SEM)

Conjunt d’eines de diagnòstic, anàlisi i recomanacions sobre la situació econòmica i financera municipal mitjançant l’estudi dels indicadors pressupostaris locals.


Projectes i clients

Veure projectes i clients

Els clients de TRACIS són agents nacionals i internacionals de sectors diversos tant de l’àmbit públic com del privat. Els nostres projectes demostren la nostra condició d’especialistes en consultoria economicofinancera i assessorament estratègic.